Monsieur soixante-trois

Vandaag was er een berichtje dat de Venezolaanse renner, Jimmy Briceño, zijn contract bij de ploeg van Androni in Italië kon vergeten. De reden daarvoor was dat in zijn bloedpaspoort een hematocrietwaarde van 63 % prijkte. Wanneer we hematocrietwaardes horen van boven de 60 denken we natuurlijk meteen terug aan Bjarne Riis. Deze kalende (mogelijk ook een gevolg van Epo) Deen werd ook wel monsieur soixante genoemd omdat hij hematocrietwaardes van in de 60 % had. Deze verdikking, want hematocriet is een naam voor de dikte van het bloed (meer rode bloedlichaampjes per liter bloed is dikker bloed), kwam door zijn epo gebruik. Een normaal mens op zeeniveau heeft waardes van 41-51 procent. Ik zeg expres op zeeniveau, want leven op hoogte verandert je bloedwaardes.

Een artikel van C. Beall behandelt de aanpassingen van lichamen van oorspronkelijke bewoners in zowel de Andes als de Himalaya. Het interessante is dat de Tibetanen op een andere manier aan de hoogte gewend zijn dan de Zuid-Amerikanen. De Tibetanen reageren met hun longen. Dat wil zeggen dat ze in rust meer ademen dan mensen van zee-niveau en de Andes bewoners. Daarnaast reageren ze sneller op een zuurstoftekort.  Het lichaam reageert sneller door de ademhaling te vergroten en te versnellen. De bewoners in de Andes daarentegen, hebben zich aangepast door een hogere hemoglobine-concentratie en die hemoglobine meer te verzadigen met zuurstof. Hiermee wordt het zuurstoftransportvermogen van het bloed vergroot. Overigens is de hemoglobine-concentratie en het hematocriet praktisch hetzelfde. Sterker nog het hematocriet is te berekenen wanneer de hemoglobine-concentratie bekend is. Wanneer de hemoglobine-concentratie (hb-concentratie)gegeven wordt in g/dl moet je het door 0,34 delen om het hematocriet percentage te krijgen. In het artikel wordt een grafiek gegeven waarbij de hb-concentratie van de Andes bewoners getoond wordt. Er zitten daar mannen bij met een concentratie van 23,2 g/dl. Omgerekend geeft dat een hematocriet van 68,2! Let wel, het gaat hier om bewoners in Andes die leven op een hoogte van gemiddeld 4000 m. Mensen die lager wonen hebben die waardes niet.

En nu komen we weer uit bij Jimmy. Jimmy had een waarde van 63 %. In het peloton maak je daar misschien indruk mee, bij de die-hard Andes bewoners niet. Jimmy is geboren en woont in Barinitas, Venezuela. Dat ligt maar op 540 m hoog. Daarmee kun je die extreme waarde van 63 dus niet verklaren. Het is te hopen dat zijn bloedpaspoort van jongs af aan extreme hematocriet-waarden laat zien, anders lijkt het er toch wel heel erg op dat Jimmy zich ouderwets volgepompt heeft met epo of aanverwante middelen.

Beall, C.M., Tibetan and Andean Patterns of Adaptation to High-Altitude Hypoxia: Human Biology 2000 Feb;72(1):201-28.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *